امروز
Skip Navigation Links

معرفی اداره کل پژوهشی

اداره کل امور پژوهشی مسئولیت هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه، شامل تدارک، پشتیبانی، و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان را بر عهده دارد. در این راستا، این اداره کل با توجه به زمینه‌های فراهم شده، و با تبعیت از قوانین و مقررات اداری-مالی، و آموزشی دانشگاه، اقدام به حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی در قالب موارد ذکر شده در ذیل می‌نماید:

 • تدوین و بازنگری دوره‌ای مقررات و آئین نامه ها
 • اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی (گرنت)اعضای هیأت علمی
 • جمع آوری، سازماندهی و تهیه اطلاعات آماری فعالیت‌های مختلف پژوهشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به تشویق انتشار مقاله و کتاب (با وابستگی سازمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • اجرای دوره پژوهشی پسادکتری از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره
 • انجام امور مربوط به سفرهای علمی داخل و خارج جهت شرکت در کنفرانس­ها
 • انجام امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی داخل یا خارج برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
 • فعالیت‌های مرتبط با برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها در دانشگاه
 • خدمات ویرایش مقالات انگلیسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انتخاب و تشویق پژوهشگران برتر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
 • حمایت مالی هزینه‌های پروژه‌های دانشجویی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه