امروز
Skip Navigation Links

ویرایش مقالات انگلیسی

 نظر به توجه دانشگاه به افزايش محصولات علمي و كمك به دانشجويان تحصيلات تكميلي در ارائه بهتر و دستاوردهاي علمي در مجلات بين‌المللي، دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 86 تصميم به ايجاد مركزي جهت ارتقاء مقالات از جهت ادبيات انگليسي آنها گرفت.

از ابتداي سال 87 اين مديريت با بهره‌مندي از همكاري كارشناسان زبان ارائه خدمات در اين زمينه را آغاز نمود. بهره‌مندي از اين خدمات در محيط الكترونيكي برنامه‌ريزي شده و اعضاي هيأت علمي لازم است فايل مقاله خود را (word format) به آدرس Email:intoff1@aut.ac.ir ارسال نمايند. در ابتدا جهت جلوگيري از ازدحام مقالات و ارائه به موقع خدمات، ارائه خدمات به شكل سهميه‌اي از طريق دانشكده‌ها اعلام گرديد، ولي اكنون اين خدمت قابل ارائه به همه اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير از طريق معاونت پژوهشي دانشكده و براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه از طريق استاد راهنماي خود مي‌باشد.

خواهشمندست در ارسال فایل به نکات زیر توجه فرمائید:

-فایل حتما بصورت word ارسال گردد.
-نام تمامی نویسندگان به همراه آدرس آنها در مقاله قید شود.
-تمامی فرمول ها، نمودارها و جداول از مقاله حذف شود.