امروز
Skip Navigation Links

دوره های قبلی

دوره های قبلی

    دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین قطب­ها را در رشته­های فنی و مهندسی در اختیار دارد. شکل ذیل افزایش تعداد قطب­های علمی دانشگاه را در سه دوره فعالیت و جدول نیز تعداد قطب­های علمی دانشکده­ها را در این دوره­ها نشان می­دهد.

افزایش  قطب­ های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره های مختلف

 
جدول تعداد قطب های علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در دوره های مختلف

ردیف

دانشکده

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

1

مهندسی برق

2

2

4

2

مهندسی مکانیک

1

2

4

3

مهندسی نساجی

1

1

2

4

مهندسی هوافضا

-

1

1

5

مهندسی عمران و محیط زیست

-

1

1

6

مهندسی شیمی

1

1

1

7

مهندسی پزشکی

-

1

2

8

مهندسی پلیمر و رنگ

-

-

1

مجموع

5

9

16

 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت