امروز
Skip Navigation Links

اعضاء اداره کل

معرفی اعضاء اداره کل مراکز تحقیقاتی و قطب­های علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس

ایمیل

1

خانم زهرا سبزعلیان

مسئول دفتر اداره کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی

66400643

66405402

64545439

zsabzalian@aut.ac.ir

2

مهندس ناهید شیخان

کارشناس ارشد ارزیابی و ارتقاء

66405402
66400643

nsheikhan@aut.ac.ir

3

خانم دکتر مهناز شمشیرساز

مدیر تحصیلات تکمیلی

64545191

shamshir@aut.ac.ir

4

آقای دکتر علی نیک بخت

رئیس آزمایشگاه مرکزی

64545578

anikbakht@aut.ac.ir

5

خانم زهرا حبیب نژاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی

66400643

66405402

zahrahabibnejad@aut.ac.ir

6

خانم فریبا علی

کارشناس ارشد دفتر ترویج استاندارد و ایمنی

64545423

f.ali@aut.ac.ir

 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت