امروز
Skip Navigation Links

ساخت دستگاه اندازه گیری قند خون

(فاز صنعتی)مجری: دکتر محمد ربیعی

اهمیت تولید نوارهای تست قند خون:

الف) آمار فروش  بایو سنسورها در  بازار  جهانی تا سال 2016  بالغ بر  16 هزار میلیون دلار بوده است.

ب) سهم بالای سنسور اندازه گیری قند خون در بازار جهانی که بیش از 31% از تبادل مالی بازار را به خود اختصاص داده.

ج) با تولید صنعتی نوارهای تست قند خون در کشور سالانه از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور، معادل 5110 میلیارد تومان جلوگیری خواهد شد.

ورود به فاز صنعتی تولید نوارهای تست قند خون:

الف) به منظور تولید صنعتی نوارهای تست قند خون با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پایلوت تولید صنعتی این استریپ ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی و تولید آزمایشی آن نیز انجام شده است قیمت تمام شده این نوارها بسیار کمتر از نمونه های خاجی است.

پایلوت تولید نوارهای تست قند خون:

ب) ساخت نمونه اولیه دستگاه قرائتگر قندخون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با امکان سنجش و کنترل کیفیت استریپ های ساخته شده.

 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت