امروز
Skip Navigation Links

طراحی قطار سبک شهری کرج و حومه

بسمه تعالی

 

                                                                         

طراحی قطار سبک شهری کرج و حومه

 

 

پس از تصويب لزوم انجام مطالعات امکان سنجي براي احداث سيستم هاي حمل و نقل همگاني انبوه ريلي در شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر، در سال 1381 مطالعات شبکه حمل و نقل ريلي کلانشهر کرج براي سال 1405 به عنوان افق طرح مطالعه در دستور کار قرار گرفت. در اين مطالعات پس از شناسايي شبکه حمل و نقل شهر، نقاط اصلي توليد و جذب سفر، الگوي سفرهاي روزانه شهروندان کرج و استفاده از مدل هاي برآورد تقاضاي حمل و نقل براي پيش بيني ميزان جابجايي مسافران در افق طرح، کريدورهاي اصلي حمل و نقل ريلي شهر شناسايي و ترتيب احداث آن ها اولويت بندي گرديد.

بررسي هاي انجام يافته در مطالعات تکميلي در سال 1386، خط سوم شبکه حمل و نقل ريلي شهر کرج را به عنوان گزينه اي مستعد براي احداث قطار هوايي معرفي نمود. اين خط که وظيفه ارتباط مسافران بين پايانه شهيد سلطاني و انتهاي بلوار موذن را بر عهده دارد، با طول تقريبي 15 کيلومتر از پهنه شمالي شهر عبور مي نمايد. لازم به ذکر است که از شبکه مصوب حمل و نقل ريلي کرج، هم اينک خط 1 در امتداد  خط متروي تهران-کرج در حال خدمت رساني به شهروندان و خط 2 در مرحله احداث مي باشد.

پس از بررسي هاي صورت گرفته، مرکز تحقيقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان مشاور طرح از سوي سازمان قطار شهري کرج و حومه، انتخاب گرديد. پيرو جلسات متعدد و بازديدهاي متخصصين دانشگاه از جنبه هاي مختلف طرح، مسيرهاي قابل احداث سيستم و تقاضاي حمل و نقل مسافر هر يک از آن ها و نيز توليدکنندگان سيستم هاي فوق مورد بررسي دقيق کارشناسي قرار گرفته و پيمانکاراني برجسته با قابليت احداث سيستم جابجايي انبوه قطار هوايي با ظرفيت جابجايي بالغ بر بيست هزار نفر در ساعت به کارفرما معرفي گرديدند.

در طول تحقيقات به عمل آمده توسط مشاور و با همکاري کارفرماي محترم، پس از بررسي خصوصيات توپوگرافي مسيرهاي پيشنهادي، برآورد تقاضاي سفر در ساعات اوج ترافيک در سال افق طرح، نحوه توسعه تقاطع هاي موجود، موقعيت خطوط انتقال انرژي، مسائل زيست محيطي و گسترش آتي شهر،  مسير پايانه شهيد سلطاني – عظيميه – انتهاي بلوار موذن با 11 ايستگاه تبادل مسافر مورد تاييد کارشناسي قرار گرفته و ضمن برآورد اوليه حجم، هزينه و نحوه عمليات اجرايي و بهره برداري، عمليات برداشت مسير و تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي مسير جهت تعبيه موقعيت پايه هاي مسير قطار سبک هوايي در دستور کار قرار گرفته است.

 

 

 

قطار سبک هوايي با استفاده از مسيري مجزا از ترافيک سطح شهر، ضمن جابجايي مسافران در زماني کوتاه، با جذب مسافران ساير شيوه هاي حمل و نقل شهري منجر به کاهش زمان تاخيرهاي ترافيکي شهروندان، کاهش مصرف منابع تجديد ناپذير و کاهش آلودگي هوا مي کردد.

این طرح که به نوبه خود یکی از بزرگترین پروژه های ملی کشور بوده و بعنوان اولین طراحی قطار هوایی در دست احداث بوده است، با مشارکت مشاورینی از کشورهای مختلف و پیمانکاران بسیار توانا، علاوه بر اشتغال زایی بسیار محسوس در شهرستان کرج در طول اجرای پروژه، موجبات تامين آسایش و ايمنی شهروندان در طول مسافرت های درون شهری و برون شهری شده و ضمن ایجاد سفری شاد و مفرح، موجب زیبایی و مدرنیزه تر شدن سیمای شهرستان کرج خواهد شد.

در این راستا، مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کادر هیات علمی و نیروهای توانمند خود، توانست با طراحی مذکور در یکی از شهرهای اقماری پایتخت، موجب ایجاد جرات لازم در سایر کلانشهرهای بزرگ گردیده و همانطور که هم اکنون نیز پیشنهادات مشابهی جهت طراحی و اجرای چنین سیستمهای پیشرفته ای در برخی  شهرهای مطرح از طرف شهرداران محترم آنها به این مرکز واصل شده است، شاهد گسترش، مدرنیزه شدن و بهبود هرچه سریعتر سیستمهای حمل و نقل کلانشهرهای کشور باشیم. انشا ا...

 

 

3-car train

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزينه

 

طول مسير

(متر)

 

حداكثر شيب طولي (درصد)

طول مسير واقع در شيب طولي حداكثر (متر)

طول مسير واقع در ترانشه

(متر)

 

طول ايستگاه

(متر)

 

حداكثر شيب طولي ايستگاه (درصد)

حداقل شعاع قوس افقي

يك

15110

6

800

2900

120

1

80

دو

13500

6

600

-

120

1

100

سه

13500

6

500

-

120

1

80

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت