امروز
Skip Navigation Links

بازدید نمایندگان اتحادیه شرکت های هوافضای ایالت باواریای آلمان از توانمندی های دانشگاه امیرکبیر

پیرو هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت بازدید هیئت آلمانی از توانمندی های حوزه هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به نمایندگی از دانشگاه های ایران)، در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه 96 بازدیدی از  پژوهشکده علوم و فناوری فضا در برج فناوری ابن سینا برگزار گردیدهیئت آلمانی متشکل از مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع هوافضا (از ایالت باواریای این کشور که بزرگترین و مهمترین ایالت می­باشد)، مدیر کل بخش هوافضای وزارت اقتصاد، مدیر ارشد دفتر صنعت و اقتصاد و چندین شرکت فنی و تخصصی بودند که  با هدف بررسی ظرفیت­های همکاری حوزه های تحقیقاتی و آموزشی با ایران در این برنامه شرکت کردند. پس از بازدید از توانمندی­های دانشگاه صنعتی امیر کبیر، نشستی با حضور روسای پژوهشکده علوم و فناوری فضا، دانشکده مهندسی هوافضا و مدیران پروژه توسعه فناوری هواپیمای مسافری و ماهواره امیرکبیر بمنظور تسریع در پیشبرد همکاری های آینده برگزار گردید.

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت