امروز
Skip Navigation Links

معرفی شاخص های ارزیابی

شاخص­های ورودی و زیر شاخصها در مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی

ردیف

شاخص

زیرشاخص

1

منابع انسانی

اعضاء هیات علمی تمام وقت

اعضاء هیات علمی پاره وقت

پژوهشگران غیر هیأت علمی

کارکنان اجرایی

2

امکانات و تجهیزات

فضای اداری و کتابخانه­ای

فضای آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و اداری و مواد مصرفی اداری و آزمایشگاهی

3

حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت

درون سازمانی

برون سازمانی

 

شاخص­های خروجی و زیرشاخص­ها در مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی

ردیف

شاخص

زیرشاخص

1

دستاوردهای فناوری

قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده

درآمد حاصل از انجام طرح

فروش محصول

ارائه خدمات و مشاوره به خارج از دانشگاه

حجم تجهیزات سرمایه­ای جذب شده

2

مشتری مداری و ارتباطات یرون سازمانی

تفاهم نامه

پروپوزال

رضایت مشتری

3

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای اعضاء هیات علمی واحد

دستاوردهای واحد پژوهشی

4

سیستم و سازمان

سایت واحد پژوهشی

پژوهشگران جذب شده

بازبینی برنامه راهبردی

مجوز واحد پژوهشی

وضعیت مستندسازی و مدیریت دانش

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت