امروز
Skip Navigation Links

مدت زمان ارزیابی

به علت اینکه کارهای تحقیقاتی زمان­بر می­باشد، ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به طور مستمر در مقاطع زمانی زیر انجام می­شود:

-6ماهه

-یکساله

-چندساله

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت