امروز
Skip Navigation Links

معرفی شاخص­های ارزیابی

شاخص­های ورودی و زیرشاخص­های در مدل ارزیابی عملکرد قطب­های علمی

ردیف

شاخص

زیرشاخص

1

منابع انسانی

رئیس قطب علمی

کارکنان اجرایی

2

امکانات و تجهیزات

فضای اداری

فضای آزمایشگاهی

ارزش اقتصادی تجهیزات آزمایشگاهی و اداری و هزینه مواد مصرفی مرتبط

3

بودجه جذب شده دولتی

ارزش بودجه جذب شده دولتی

 

شاخص­های خروجی و زیرشاخص­ها در مدل ارزیابی عملکرد قطب­های علمی

ردیف

شاخص

زیرشاخص

1

مرجعیت علمی

انتشارات

ترویج قطب علمی

نوآوری

2

طرح­های کلان ملی و زیربنایی بمنظور تدوین نقشه راه تخصصی و سایر طرح­های اساسی و راهبردی و جذب اعتبارات تشویقی

پیشنهاد طرح

قرارداد

درآمد

رضایت مشتری

جذب اعتبارات تشویقی

3

تقویت­مشارکت­های بین­المللی

همکاری با اساتید خارج از کشور

برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی

تفاهم نامه و عضویت در انجمن­های علمی

4

 

سیستم و سازمان

سایت قطب علمی

بروشور

بازبینی برنامه راهبردی

مجوز قطب علمی

پژوهشگران جذب شده

وضعیت مستندسازی و مدیریت دانش

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت