امروز
Skip Navigation Links

مدت زمان ارزیابی

عملکرد قطب­های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقاطع زمانی ذیل به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می­گیرد:

-یکساله

-چندساله( از ابتدای دوره قطب علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت