امروز
Skip Navigation Links

اهداف وحوزه فعالیت

 

دانشگاه مهم ترین پایگاه رشد علم و انتقال تکنولوِژی و تربیت نیروی متخصص درکشورمی باشد و با توجه به ظرفیت های بالای بلقوه علمی در دانشگاه ها، نقش آن در تولید و ترویج استاندارد و همکاری با سازمان های مربوطه جهت نظارت بر نحوه اجرای استاندارد غیر قابل انکار است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشگاه های صنعتی کشور در زمینه ترویج و توسعه استاندارد جهت افزایش همکاری نزدیک با سازمان ملی استاندارد و تشویق اعضای هیئت علمی و کارشناسان در همکاری با تدوین استاندارد های ملی و بین المللی اقدام به تاسیس دفتر ترویج استاندارد در دانشگاه نمود. که این دفتربراساس تفاهم نامه منعقد شده با سازمان ملی استاندارد اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تشکیل کمیته مشترک دانشگاه و سازمان استاندارد در زمینه تدوین استاندارد های ملی و بین المللی

  • راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های همکار استاندارد در دانشگاه

  • برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و صنعتی مشترک با موضوع استاندارد

  • انجام پروژه هایی در مقاطع ارشد و دکترا در زمینه استاندارد سازی

  • تقویت و حمایت از آزمایشگاه های دانشگاه که قابلیت مرجع شدن دارند.

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت