امروز
Skip Navigation Links

معرفی اداره کل

اهداف و مآموریتها

اهداف و ماموريتها

ماموریت اداره کل واحدهای تحقیقاتی و قطب­های علمی دانشگاه امیرکبیر، توسعه علم و فناوری در ایران و جهان در راستای سیاستهای کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشد. براساس این ماموریت، این اداره متولی کلیه امور ساماندهی، هدایت، نظارت و ارزیابی واحدهای تحقیقاتی، قطب­های علمی و نیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت