امروز
Skip Navigation Links

نحوه گرفتن مجوز واحدهای پژوهشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره کل واحدهای تحقیقاتی پیشنهاد دریافتی را بررسی کارشناسی نموده همراه با یک گزارش تحلیلی به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه ميكند. صدور مجوز تاسيس منوط به تصويب شوراي پژوهشي و تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود. با صدور مجوز تأسيس اقدامات لازم برای شروع فعالیت واحد تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.

تبصره1-هر واحد تحقیقاتی برای دوره زمانی مشخص، حداكثر 3 (يا 5) سال،مجوز میگیرد، مگر به دلایل قاطعی که در پيشنهاد تاسيس بیان میشود و یا در حین فعالیت واحد مطرح میگردد، که در اینصورت این مدت میتواند بیشتر شود.

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت