امروز
Skip Navigation Links

نحوه گرفتن مجوز واحدهای پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

در اجراي رهنمود رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در جمع نخبگان به تاريخ 14/7/89 مبني بر ضرورت تشكيل و فعاليت پژوهشگاه هاي دانشگاهي و اجراي جزء (11) بند (ب) ماده  2 قانون  اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور توسعه و انسجام هر چه بيشتر فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه ها و ايجاد بستر مناسب جهت تعامل همه جانبه و موثر با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي كشور و در راستاي تكاليف قانون برنامه  پنجم توسعه  و همچنين ماموريت و وظايف وزارت مبني بر انسجام امور تحقيقات و فناوري و افزايش كارائي و اثر بخشي تحقيقات كشور اين آئين نامه ارائه مي گردد.

دريافت متن كامل آيين نامه از طريق لينك زير امكان پذير است.

نحوه گرفتن مجوز واحدهای پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت