امروز
Skip Navigation Links

پرسش های متداول

در صورت نیاز به مطرح کردن پرسش جدید به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید


 • ارکان یک واحد تحقیقاتی چه می باشد؟

  الف-شورای پژوهشي ب-رئیس واحدتحقیقاتی ج-:کادر علمی و تخصصی واحد تحقیقاتی

 • درخواست مجوز

  پیشنهاد تهیه شده به همراه موافقت های اولیه و سایر ضمائم احتمالی به منظور بررسی و شروع فرآیند صدور مجوز به اداره کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی ارسال می شود.

 • کسب موافقت های اولیه

  هیئت موسس قبل از ارائه پیشنهاد خود برای بررسی و تصویب، باید موافقت برخی مراجع مرتبط را کسب و همراه پیشنهاد ارائه کند. این مراجع عبارتند از: الف- دانشکده های ذیربط ب- مراکز و سازمانهای خارج از دانشگاه در صورت وجود

 • مجوز تاسیس واحد تحقیقاتی چگونه صادر می شود؟

  داره کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی پیشنهاد دریافتی را بررسی کارشناسی کرده و همراه با یک گزارش تحلیلی به شوراي پژوهشي دانشگاه ارائه مي كند. صدور مجوز تاسيس منوط به تصويب شوراي پژوهشي و تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود. با صدور مجوز تأسيس ، اقدامات لازم برای شروع فعالیت واحد تحقیقاتی انجام خواهد گرفت.

 • واحد تحقیقاتی چگونه تاسیس می شود؟

  یک گروه حداقل 3 تا 5 نفره (بسته به نوع واحد) از اعضای هیئت علمی دانشکده ها و سایر متخصصین با همفکری و هماهنگی و براساس اطلاعات و آگاهی های خود از نیازها و شرایط موجود ، تصمیم به تاسیس واحد تحقیقاتی می گیرند. برای تحقق تصمیم خود و به عنوان هیئت مؤسس باید مراحل زیر را طی کنند: 1- تهیه پیشنهاد برای تاسیس هر واحد تحقیقاتی باید پیشنهادی تهیه و برای بررسی به اداره کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی ارسال شود. این پیشنهاد حداقل باید شامل موارد زیر باشد: الف- نام و تارنمای پیشنهادی برای واحد تحقیقاتی ب- بیان هدف ج- بیان ماموریت و حوزه فعالیت د- شرح فعالیت ها ه- معیارهای ارزیابی و- هیئت مؤسس و دانشکده های پشتیبان ن- توجیه ضرورت تاسیس ح- ساختار تشکیلاتی ط- فضا و امکانات مورد نیاز ی- بودجه ک- تعیین تکلیف دارائی های واحدتحقیقاتی در صورت پایان ماموریت ل- محل استقرار

 • واحدهای تحقیقاتی چگونه تقسیم بندی می شوند؟

  واحدهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دو دسته زیر تقسیم می شوند: الف: "مرکز تحقیقات" که به واحد پژوهشی اطلاق می شود که حداقل 2 گروه پژوهشی داشته باشد. این واحد ها به صورت معمول تک رشته ای و از نظر تخصصی به اعضای هیات علمی یک دانشکده وابسته اند. ب: "پژوهشکده" واحد تحقیقاتی است که حداقل از 3 گروه پژوهشی تشکیل می شود. حوزه فعالیت پژوهشکده ها دو یا چند رشته ای و حضور اعضای هیأت علمی با تخصص های گوناگون و از دانشکده های مختلف لازمه فعالیت موثر و مفید آنها است.

 • هدف از تاسیس واحد تحقیقاتی چه می باشد؟

  واحدهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف فراهم نمودن محیطی مناسب با زیرساخت های لازم برای گردآوری محققین و متخصصین حرفه ای و انجام فعالیت های تیمی در راستای توسعه فناوری و ارائه محصولات کاربردی و تقاضا محور تاسیس می شوند

Close