سی و یکمین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر