دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جدول امتیازات عملکردی دفاتر دارای ثبت درخواست در کانون پتنت با اختلاف در جایگاه نخست قرار گرفت.