جلسه مشترک  دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴ تیرماه در سالن کتابخانه مرکزی با حضور دکتر ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر حسینی معاون پژوهش  و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مدیران دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر نکوئیان مدیر فناوری دانشگاه و مدیران و تعدادی از شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیر کبیردر دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.