طرح محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان «توسعه یک نرم افزار برای پیش بینی ناحیه بریده شده لوله های حفاری در حفاری چاه های نفت و گاز» در سومین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت حمایت از ایده پردازی، نوآوری، کارآفرینی و تجازی سازی برگزار شد که در این جشنواره ایده محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان «توسعه یک نرم افزار برای پیش بینی ناحیه بریده شده لوله های حفاری در حفاری چاه های نفت و گاز» برگزیده شد.

تیم تحقیقاتی پتروپلی تکنیک ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر متشکل از

دکتر احسان خامه چی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر             ارسلان رفیعی سرپرست تیم              مهندس افشین بحری آنالیز داده       مهرداد قاسمی متخصص هوش مصنوعی

ارسلان رفیعی سرپرست تیم

مهندس افشین بحری آنالیز داده

مهرداد قاسمی متخصص هوش مصنوعی

با راهنمایی و هدایت دکتر احسان خامه چی 

روابط و نمودارهایی را گسترش دادند که می تواند نزدیک شدن به ناحیه بحرانی بریده شدن لوله های حفاری که تحت تنش و کرنش های گوناگونی در چاه های نفت و گاز می باشد را پیش بینی و آلارم دهد.

این تیم با استفاده از هوش مصنوعی و شبکه های عصبی برای پیش بینی برخی پارامترها و استفاده از داده های چاه هایی که در قبل مشکل twist_off داشتنه اند، توانسته اند مدلی را طراحی و ارائه کنند که در همه دکل های حفاری بدون نیاز به انجام هزینه های اضافی، ناحیه های بحرانی حفاری را برای رشته حفاری مشخص و برطرف کند.
همچنین به گفته سرپرست تیم برنامه های داده شده فراتر از آکادمیک بودن طرح می باشد و در تمامی دکل های حفاری قابلیت اجرا دارد که باتوجه به شرایط و زمان تحریم، درحال حاضر هیچ کدام از دستگاه های حفاری در کشور، روشی برای پیش بینی twist_off لوله حفاری به کار نمی گیرند.
یکی از پرهزینه ترین بخش های صنعت نفت و گاز در شاخه بالادستی، بخش حفاری به شمار می رود و در مهندسی حفاری هزینه روزانه دکل ها بسیار بالا است.
بریده شدن یا twist_off رشته حفاری یکی از مشکلاتی است که در حفاری چاه های نفت و گاز در ایران و جهان به وفور دیده می شود که برای برطرف کردن این مشکل هزینه های بسیار زیادی به شرکت های صاحب دکل حفاری تحمیل می شود بنابراین برای پیش بینی و پیشگیری از این مشکل، میتوان بااستفاده از مدل تیم پتروپلی تکنیک۲ ، نزدیک شدن به ناحیه بحرانی twist_off را مشخص کرد.