تیم های دانشجویی رباتیک پژوهشکده فناوری های نو در مسابقات خلاقیت دانشجویی هفتمین کنفرانس بین­المللی رباتیک و مکاترونیک (ICROM۲۰۱۹) سال جاری که آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، حضور چشمگیر داشتند و حائز رتبه های برتر شدند.

team logo رتبه اول:تیم”ربات بازوی نرم”- اعضای تیم: احمدرضا احمدجو- مصطفی فلاحی

 team logoرتبه سوم: تیم “ربات موج گون”- اعضای تیم: محمدرضا کولانی- مصطفی فلاحی

اساتید راهنما:آقایان دکتر محمد زارعی نژاد- دکتر سید مهدی رضاعی- دکتر حیدرعلی طالبی-دکتر حامد غفاری راد

team logo رتبه پنجم: 

تیم “اگزواسکلتون” HEXON- اعضای تیم: احسان­ امیرپور- علیرضا­سبوخی- محمدصوابی- مسعود رحیمی­ گرجی

اساتید راهنما: آقای دکتر فشارکی فرد دکتر سید مهدی رضاعی- دکتر حامد غفاری راد

 

 

هفتمین کنفرانس بین¬المللی رباتیک و مکاترونیک (ICROM۲۰۱۹