محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سامانه ای هوشمند برای تخمین وضعیت بدن از روی تصویر چشم شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : شیدا میرلو دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اطلاعات پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «طراحی سامانه هوشمند جهت تخمین وضعیت بیماری بدن از روی تصویر چشم» گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از قدیم مطرح بوده بررسی بیماری از روی چشم بود که در خصوص بیماریهای مختلف به ویژه دیابت نیز مستندات زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این پروژه در صدد برآمدیم که ارتباط بین بیماری تصلب شریان و عنبیه چشم را بررسی کنیم، بیان کرد: هدف ما این بود که سامانه هوشمندی را طراحی کنیم که با استفاده از تصویر چشم بتوان بیماری تصلب شریان را در افراد تشخیص داد.
وی با بیان اینکه برای این پروژه دادهی تصویر چشم نزدیک به ۱۰۰ فرد مبتلا به بیماری و ۹۰ فرد سالم را جمع آوری نمودیم، عنوان کرد: به نتیجه رسیدیم که با صحت ۹۳ درصد میتوان به تشخیص بیماری از روی عنبیه چشم پرداخت؛ در این پژوهش ۹۶ داده بیمار و ۸۳ داده سالم مورد بررسی قرار گرفتند.
به گفته میرلو، این سامانه میتواند در غربالگری بیماران به پزشک کمک کند؛ اما در حال حاضر نیاز است برای اجرایی شدن تعداد داده های بیشتری مورد بررسی قرار بگیرند و افراد سالم جامعه آماری با دقت بالاتری انتخاب شوند تا بتوان به کار جامعیت بخشید.
وی ادامه داد: برای ما مهم است که بدانیم بیمار در چه مرحلهای از بیماری به سر میبرد که باید تحقیقات خود را گستردهتر کنیم.
وی افزود: برای تشخیص بیماریهای آلزایمر، بیماریهای مربوط به روده، معده، کلیه، کبد و … چنین بررسی هایی وجود دارد که این مطالعه ها نیز در مراحل اولیه هستند و به مرحلهی کلینیکی نرسیده اند؛ اما اگر بتوانیم در مسیر پیشگیری بیماری تصلب شریان قدم بر داریم کار با اهمیتی خواهد بود.
به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اگر بتوانیم در مراحل اولیه ی درگیری افراد با بیماری موفق به تشخیص بیماری بشویم، این تشخیص بیشتر اهمیت خواهدداشت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با کاری که انجام دادهایم تنها افراد سالم از بیمار در جامعه آماری تهیه شده مشخص میشوند.

گفتنی است استاد راهنمای این پروژه دکتر فرزاد توحید خواه، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است؛ همچنین این طرح با همکاری دکتر عباس سلیمانی رئیس بخش قلب و عروق مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سینا (بیمارستان سینا) انجام گرفت. خانم دکتر گلناز بغدادی، دانشجوی پسا دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خانم رویا همت پور، عنبیه شناس در موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان، نماینده دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان نیز در پیشبرد این پژوهش کمک کردند.