کتاب “ کاربردهای ویسکوالاستیسیته: تعیین مشخصات و مدلسازی مصالح قیری ” که توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف شده توسط انتشارات الزویر منتشر گردید.

کتاب “Applications of Viscoelasticty: Bituminous Materials Characterization and Modeling” با عنوان معادل فارسی “کاربردهای ویسکوالاستیسیته: تعیین مشخصات و مدلسازی مصالح قیری”  توسط دکتر حاجی کریمی و دکتر مقدس نژاد از دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست تألیف شده است و توسط انتشارات الزویر در ماه آوریل سال 2021 منتشر گردیده است.

    این کتاب با هدف اصلی استفاده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی پلیمر و سایر رشته های مرتبط در حال تحصیل و مشغول تحقیق در زمینه مدل سازی آزمایشگاهی و عددی مصالح ویسکوالاستیک هستند، در هشت فصل نگارش شده است. همچنین کتاب برای مهندسین شاغل در واحدهای تحقیق و توسعه صنایع تولید قیر و آسفالت، پلیمر و رزین و… با هدف درک مفاهیم نظری روش های آزمایش استاندارد مصالح ویسکوالاستیک مورد استفاده می باشد.

    دکتر حاجی کریمی و دکتر مقدس نژاد در توضیح کتاب گفتند: سعی اصلی در نگارش کتاب بر این بوده که مفاهیم پیچیده ویسکوالاستیسیته به ساده ترین و کاربردی ترین شکل ممکن برای دانشجویان و محققین توضیح و تشریح شده و ضمن حل مسائل متداول در این زمینه، دیدی عمیق تر در جهت توسعه مفاهیم در کاربردهای دیگر به ایشان داده شود.

نویسندگان امید دارند چاپ این کتاب قدمی هر چند کوچک در راستای توسعه و تعمیق مفاهیم تئوری ویسکوالاستیسته در مدلسازی رفتار آزمایشگاهی و عددی مصالح قیری شامل قیرهای .خالص، قیرهای اصلاح شده، ماستیک ها و مخلوط های آسفالتی باشد.

لینک تهیه کتاب