امتیازات عملکردی دفاتر دارای ثبت درخواست به کانون پتنت

1398/6/28 22:54:0324 شهریور 1398|

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جدول امتیازات عملکردی دفاتر دارای ثبت درخواست در کانون پتنت با اختلاف در جایگاه نخست [...]