نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ فناوری ایران را در اسفند ماه سال جاری در برج میلاد توسط شرکت دانش بنیان سازه کامپوزیت کاوه برگزار خواهد شد. پویش و اکتساب فناوری های بدیع و نوظهور و در اختیار قرار دادن طرح های فناورانه بدیع و نوظهور در راستای نیازهای مجموعه های صنعتی کشور از اولویت های این رویداد است.