Home/نوشته‌ها/Tag: سرطان

اجرای طرح دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک توسط محققان امیرکبیر

1399/8/17 10:53:199 تیر 1399|

محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند با فناوری نانو، دارورسانی هدفمند وهوشمند را با یک [...]

طراحی سامانه های دارورسانی با استفاده از نانو مواد و محاسبات شیمیایی کوانتومی توسط محققین پلی تکنیک

1398/11/20 9:50:4620 بهمن 1398|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند تا با تحقیقاتی، مناسبترین حاملهای دارورسان را برای انتقال هدفمند دارو معرفی [...]