ساخت دستگاه «ازنایزر» برای ضد عفونی کردن توسط محققان صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 11:07:528 تیر 1399|

محققان در یک شرکت دانش بنیان در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید دستگاه «ازنایزر» شده که [...]