پلی تکنیک ماهواره سنجشی با دقت یک متر می سازد

1398/11/7 12:02:327 بهمن 1398|

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از امضا قرار داد با وزارت ارتباطات  و فناوری اطلاعات برای طراحی و ساخت ماهواره [...]