تولید محلول ضدعفونی دوستدار محیط زیست

1399/4/8 10:53:588 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلول ضد عفونی کننده دوستدار محیط زیست [...]