Home/نوشته‌ها/Tag: پزشکی

اجرای طرح دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک توسط محققان امیرکبیر

1399/8/17 10:53:199 تیر 1399|

محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند با فناوری نانو، دارورسانی هدفمند وهوشمند را با یک [...]

ساخت دستگاه «ازنایزر» برای ضد عفونی کردن توسط محققان صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 11:07:528 تیر 1399|

محققان در یک شرکت دانش بنیان در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید دستگاه «ازنایزر» شده که [...]