محققان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سنتز نانو کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر روشی را برای کاهش تبخیر در گیاهان زراعی و زینتی ابداع نمودند و بدین ترتیب افزایش سطوح فضای سبز در تهران و سایر مناطق واجد هوای آلوده و انواع ریز گرد بسیار سهل تر از قبل دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : رضا خسروی زنجانی دانشجوی دکتری نانو تکنولوژی عنوان این طرح را ” بررسی تاثیر نانو کامپوزیت‌های پلیمری بر پایه نانو ذرات در مدیریت تبخیر و تعرق گیاهان زینتی و زراعی” دانست و گفت: با توجه به افزایش آلودگی و آلاینده‌های تهران و افزایش مرگ و میر ناشی از آن به دنبال راهکارهایی برای رفع این معضل بودیم.
وی افزایش سطوح فضای سبز را از جمله راهکارهای حل این چالش نام برد و یادآور شد: از موانع گسترش فضای سبز نیاز آبی گیاهان است و در این طرح تلاش شد تا با سنتز نانو کامپوزیت و نانو ذرات گامی در جهت مدیریت تبخیر و تعرق گیاهان ارائه دهیم.
خسروی تاکید کرد: با استفاده از نانو کامپوزیت‌های تولید شده، توانستیم در بخش کنترل و کاهش مصرف آب در برنج بیش از ۸۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم و هم اکنون در تلاش هستیم تا در اراضی غیر قابل نفوذ مانند جاده‌های آسفالتی بلا استفاده و رها شده در شمال کشور، با استفاده از این روش اقدام به کاشت برنج کنیم.
این طرح با همکاری مشترک پژوهشکده نانوفناوری و دانشکده شیمی و راهنمایی ،مساعدت وتلاش مرحوم آقای دکتر احمد موسوی شوشتری عضو هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری وآقای دکتر مجید عبدوس عضو هیات علمی و رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر اجرایی و به نتیجه رسیده است.