Home/نوشته‌ها/Tag: کرونا

ساخت دستگاه «ازنایزر» برای ضد عفونی کردن توسط محققان صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 11:07:528 تیر 1399|

محققان در یک شرکت دانش بنیان در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید دستگاه «ازنایزر» شده که [...]

ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا در ۵۵ دقیقه توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 11:04:298 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر کیتی را طراحی کردند که میتواند در عرض ۵۵ دقیقه  ویروس کرونا را تشخیص دهد. [...]