تولید منسوجات گرمازای هوشمند توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 6:18:178 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید منسوجات گرمازای هوشمند شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آرش ناظم [...]