ساخت رگ‌هایی با قطر کم توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 11:01:188 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با به کار گیری فناوری نانو، زیست فناوری و با استفاده از سلولهای [...]