طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش وضعیت سلامت توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 10:34:208 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش وضعیت سلامت افراد شدند. به گزارش روابط [...]