حذف نویز لکه ای تصاویر با مدلی آماری/کاربرد در پزشکی

1399/4/8 11:11:268 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی پروژه ای موفق به حذف نویز لکه ای تصاویر با مدل سازی آماری شدند [...]