تولید زخم پوش ضدمیکروبی و ضد سرطان

1399/4/8 11:19:128 تیر 1399|

محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه گرانادا- اسپانیا موفق شدند منسوج سلولزی را برای تولید [...]